Nasze usługi obejmują doradztwo z zakresu prawa cywilnego, handlowego, upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Prawo cywilne

Doradztwo z zakresu prawa cywilnego

Prawo handlowe

Doradztwo z zakresu prawa handlowego

Upadłość

firm

Doradztwo z zakresu prawa upadłościowego przedsiębiorców

Restruktur.

firm

Doradztwo z zakresu prawa restrukturyzacyjnego 

Upadłość

konsumencka

Doradztwo z zakresu upadłości osób nieprowadzących 

działalności gospodarczej

Pro 

Bono

Działania z zakresu pro bono realizujemy w ramach wolontariatu.

ICTA CONSULTING

ul. Nowy Świat 7

00-496 Warszawa

 

tel. +48 69140311

email: icta@icta.pl587191

Get Social

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon

Polityka prywatności

© 2020 ICTA