Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka oznacza postepowanie upadłościowe prowadzone w stosunku do osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Postępowanie to, otwiera nowe możliwości dotychczasowym dłużnikom, którzy nie są wstanie spłacić swoich długów. W ramach postępowania upadłościowego, dłużnik może uzyskać oddłużenie i umorzenie wszystkich zobowiązań. Postępowanie upadłościowe oznacza również, że wierzyciele po ogłoszeniu upadłości nie będą prowadzić postępowań egzekucyjnych, a dotychczas wszczęte ulegną umorzeniu. 

Podstawą do wszczęcia postępowania upadłościowego jest niewypłacalność, która oznacza niezdolność dłużnika do spłaty wymagalnych zobowiązań.

Nasza oferta obejmuje
  • reprezentacja wierzycieli i dłużnika na każdym etapie postępowania upadłościowego,

  • przygotowanie pism procesowych i innych dokumentów,

  • przygotowanie projektów wniosków o ogłoszenie upadłości,

  • doradztwo przy nabywaniu aktywów od syndyka.

Wyślij zapytanie

ICTA CONSULTING

ul. Nowy Świat 7

00-496 Warszawa

 

tel. +48 69140311

email: icta@icta.pl587191

Get Social

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon

Polityka prywatności

© 2020 ICTA